รั้วตาข่ายไวน์แมน

รั้วตาข่ายไวน์แมน
รั้วตาข่ายถักปม ไวน์แมน
ขนาดลวด 2.5 มิล

รั้วตาข่ายไวน์แมน รั้วกึ่งสปริง รั้วตาข่ายแรงดึง รั้วแรงดึง ตาข่าย รั้วไวน์แมน รั้วถักปมไวน์แมน

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นถักปม ไวน์แมน 107 ซม.
ลวด 10 แถว / สูง 107 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 190

ตาข่ายไวน์แมน 190
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 17 แถว / สูง 190 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 155

ตาข่ายไวน์แมน 155
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 155 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 155 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 90

ตาข่ายไวน์แมน 90
รุ่นถักปม ไวน์แมน 90 ซม.
ลวด 8 แถว / สูง 90 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ กั้นสวนหย่อม รั้วเตี้ย กั้นเขตแดน บอกเขต ไม่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 107

ตาข่ายไวน์แมน 107
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 17 แถว / สูง 190 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 142

ตาข่ายไวน์แมน 142
รุ่นถักปม ไวน์แมน 142 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 142 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 175

ตาข่ายไวน์แมน 175
รุ่นถักปม ไวน์แมน 175 ซม.
ลวด 13 แถว / สูง 175 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 200

ตาข่ายไวน์แมน 200
รุ่นถักปม ไวน์แมน 200 ซม
ลวด 14 แถว / สูง 200 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ตาข่ายไวน์แมน 120

ตาข่ายไวน์แมน 120
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 120 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ล้อมพื้นที่รอบบ้าน

ตาข่ายไวน์แมน 150

ตาข่ายไวน์แมน 150
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 150 ซม.
ลวด 15 แถว / สูง 150 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 155

ตาข่ายไวน์แมน 155
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 155 ซม.
ลวด 11 แถว / สูง 155 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ ล้อมเขตแดน ล้อมสัตว์ ล้อมพื้นที่ ล้อมบ้าน ล้อมสวน กันคนบุกรุก

ตาข่ายไวน์แมน 190

ตาข่ายไวน์แมน 190
รุ่นฟิคซ์ล็อค ไวน์แมน 190 ซม.
ลวด 12 แถว / สูง 120 ซม / ห่าง 15 ซม

เหมาะสำหรับ รั้วกั้นสัตว์ รั้วล้อมแพะ รั้วล้อมแกะ รั้วล้อมสวน ที่ต้องการความสูงมาก

ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
9 ส.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
15 ก.ย. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
18 มี.ค. 2565
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
5 พ.ย. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
10 มี.ค. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
14 มิ.ย. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
31 พ.ค. 2563
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
20 เม.ย. 2564
ผลงานจัดส่ง ตาข่ายไวน์แมน ทั่วประเทศ
21 พ.ค. 2565